Wiskunde Concreet
Wiskunde • eerste graad • B-stroom

Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplandoelen
Nadruk op differentiatie en leren leren
Ondersteunt begeleid zelfstandig leren
op maat van elke leerling