Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Wiskunde Concreet ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Handleiding
Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek inclusief oplossingen. In de marges staan verschillende rubrieken die telkens met een kleur worden aangeduid:

  • didactische tips
  • alternatieve werkvormen
  • achtergrondinformatie
  • praktische tips ter voorbereiding van de les