Een overzichtstabel van de oefeningen die als leidraad gebruikt kan worden en differentiëren haalbaar en overzichtelijk houdt. Hier kan je op maat van een leerling / een deel van de klas / een hele klas een transparant oefentraject op maat uitstippelen. 


De structuur van het thema in één oogopslag.

Afgebakende en haalbare
klassikale instap

De eerste stap in het inoefenen van de nieuwe leerstof.

Vastzetting van de theorie. Heldere formulering van wat leerlingen moeten kennen. Dezelfde formulering komt later in de samenvatting van het thema letterlijk terug. 

Extra aanbod van spiegeloefeningen voor leerlingen of klassen die daar nood aan hebben. Anderen hebben voldoende aan de start­oefeningen.

De volledige leereenheid beslaat 1 dubbele pagina. De theorie wordt op een uitgepuurde en overzichtelijke manier aangebracht op een linkerpagina. Op de rechterpagina staan telkens startoefeningen die de eerste stap zijn naar verwerking van de theorie. 

Na de startoefeningen van elke les volgen heel wat oefeningen. Het niveau van de oefeningen stijgt en wordt steeds aangeduid:

Tekeningen en foto’s laten leerlingen de link met de realiteit zien.

Elementaire oefening

Basisoefening

Uitdagende oefening