Wat zijn de uitgangspunten
voor de vernieuwing van
Wiskunde Concreet?

De vernieuwde Wiskunde Concreet wil sterk inspelen op wat van jou als leerkracht verwacht wordt. Het leerwerkboek, Pelckmans Portaal én de handleiding reiken je tools aan om élke leerling uit te dagen. Daarnaast beschrijven we per eindterm en per leerplandoel hoe je ze kunt bereiken en evalueren met Wiskunde Concreet.

De nieuwe eindtermen en leerplannen stellen de ontwikkeling van elke lerende centraal. Je moet dus kunnen aantonen hoe je élke individuele leerling uitdaagt. Hoe je differentieert. Hoe je feedback geeft en hoe je leereffecten meet.

Van jou wordt verwacht dat je een antwoord kunt geven op volgende vragen:

  1. Hoe ontwikkel en bewaak je de kwaliteit van je vak? De werking van de vakgroep is daarbij essentieel.
  2. Hoe toon je aan in welke mate je leerlingen de eindtermen en leerplan­doelen bereiken?

De auteurs
Saskia Caes, Hanne Dewyspelaere, Sander Kesteloot,
Katrien Vandamme, Kris Verstraete