Daag echt élke leerling uit met Wiskunde Concreet

Gedifferentieerde oefentrajecten

De startoefeningen vormen steeds de basis van het oefentraject. Wiskunde Concreet voorziet een extra aanbod aan spiegeloefeningen voor leerlingen of klassen die daar nood aan hebben.

Na de startoefeningen van elke les volgen heel wat oefeningen. Het niveau van de oefeningen stijgt en wordt steeds aangeduid:

          elementaire oefening

          basisoefening

          uitdagende oefening

De overzichtstabel van de oefeningen kan als leidraad gebruikt worden om differentiëren haalbaar en overzichtelijk te maken. Hier kun je op maat van een leerling / een deel van de klas / een hele klas een transparant oefentraject op maat uitstippelen.

Differentiatie in het leerwerkboek

Test jezelf
Aan het einde van elk thema vind je twee oefeningenreeksen. Test jezelf 1 biedt vragen van dezelfde moeilijkheidsgraad als de opdrachten in het thema zelf. In test jezelf 2 gaan we een stapje verder. De oefeningen zijn van een hogere moeilijkheidsgraad.

Differentiatie in de handleiding

Ook als leerkracht krijg je een overzicht van wat basisleerstof is en waar Wiskunde Concreet verder gaat. De differentiatietips in de handleiding tonen extra mogelijkheid om naast differentiatie op moeilijkheidsgraad ook te differentiëren in werkvormen, op interesse van de leerling …

Op Pelckmans Portaal kun je zien welke leerlingen het online-oefentraject volgden en hoe ze daarop scoorden. Zo kun je een persoonlijke terug­koppeling maken naar een leerling met gerichte feedback op zijn of haar gemaakte fouten.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerkracht

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen bij elk thema een oefentraject dat ze zelfstandig kunnen maken. Daarbij wordt directe feedback gegeven. De kleurencodes zijn dezelfde als die in het leerwerkboek.

Differentiatie op Pelckmans Portaal voor de leerling