Een samenvatting van het thema. Hier worden de afzonderlijke groene kaders van dit thema samengebracht en wordt hun logische samenhang duidelijk.

Test Jezelf 1 is van een basis­niveau waarmee de meeste leerlingen aan de slag zullen kunnen. Bruikbaar voor zelfevaluatie én als huistaak.

In Test jezelf 2 ligt het niveau iets hoger, wordt een andere werkvorm gebruikt, wordt er meer rekenwerk gevraagd … De moeilijkheidsgraad van de evaluatievragen wordt telkens aangeduid op dezelfde manier als in de oefeningen. 

Op het einde van een thema staat telkens een duidelijke samenvatting en twee ‘test jezelf’-reeksen, opgesteld op verschillende niveaus.

Test jezelf 1 bevat eenvoudige spiegeloefeningen van de reeds gemaakte oefeningen.

Test jezelf 2 bevat moeilijkere oefeningen.